Vizuální styl autorské značky Ing. arch. Jany Bouškové — MY SEASON. V logotypu stylizuji lněnou větvičku, protože stěžejním materiálem výrobků bude právě len. Motiv je také použitý jako dezén pro potisk látky.


Copyright © Jana Klouckova Kudrnova