Vizuální styl produktu propagace turistického ruchu obce Nedvědice — Pernštejn. Ilustrace, grafické zpracování.
https://www.gotobrno.cz/misto/koralky-komorne-elisky/


Copyright © Jana Klouckova Kudrnova