Logotyp pro benefiční koncerty pořádané v klášteře v Praze na Hradčanech - dle požadavků se v logotypu objevuje houslový klíč a trojúhelník (= kapuce, symbolika řádu).


Copyright © Jana Klouckova Kudrnova