Kniha pojednávající o historii čarodějnických procesů Slezska a severozápadní Moravy. Na titulce je vlepený ruční papír z Velkých losin, kniha vyšla česko-polsko-německy.


Copyright © Jana Klouckova Kudrnova