F.R.Dragoun - Poslední romantik aneb život a dílo umělce, kterou jsme připravili pro písecké nakladatelství Praam.

Jde o rozsáhlou publikaci s velkým množstvím textů, básní, dokumentů, vzpomínek a rozsáhlou galerií Dragounových skic, maleb a kreseb. Tyto roviny jsme spojili v celistvý výtvarný počin.

"Monografie přibližuje životní osudy a dílo malíře Fratiška Romana Dragouna. Seznamuje s jeho tradičně orientovanou tvorbou, portréty, krajinomalbou, obrazy inspirovanými rodným Pískem, zátišími. Osou knihy je - vedle množství reprodukcí Dragounových děl - text Romana Kubičky, který sleduje tvůrčí vývoj umělce i jeho životní příběh. Doplněno vlastními vzpomínkami malíře i vzpomínkami osobností, které se ve svém životě s Dragounem a jeho rodinou setkaly."


Copyright © Jana Klouckova Kudrnova