7G / Sedmá generace

Sazba časopisu Sedmá generace

Dlouholetá spolupráce s časopisem Hnutí DUHA — Sedmá generace. Sazba dvouměsíčníku, webdesign, příprava akcidenčních tiskovin, re-design logotypu, re-design sazby, výroční zprávy, propagační předměty atd.
Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických či obecně kulturních.

Název časopisu, který do roku 1997 vycházel jako Poslední generace, je symbolický. Inspirováni Velkým zákonem Irokézů jsme přesvědčeni o tom, že chceme-li jako lidstvo žít na této planetě ve spokojenosti a míru, musí naše jednání zohledňovat také potřeby našich potomků. A to i těch, kteří přijdou sedm generací po nás.

 

Klient

Hnutí DUHA

Projekt

Sazba časopisu, grafický design