Královská Šumava

Královská Šumava - vizuální styl kandidátského geoparku

Geopark je označení pro geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Nejedná se o území, které by nějakým způsobem omezovalo lidskou činnost vyjma oblastí, které již mají nějaký ochranný status (CHKO, národní parky a další chráněná území). Projekt Kandidátského geoparku chápeme kromě jiného jako podporu citlivého a trvale udržitelného cestovního ruchu.

Tags

branding, firemní design, grafický design

Klient

ČSOP Rejštejn

Projekt

Branding, firemní grafika