Mendelova univerzita v Brně — ŠLP

Dlouhodobá externí spolupráce se Školním lesním podnikem Mendelovy univerzity.

Klient

Školní lesní podnik Masarykům les Křtiny / Mendelova univerzita v Brně.

Projekt

Grafický design, ilustrace, knižní grafika, obalový design, fotografie atd.