Interaktivní výstava ZooM

Spolupráce na interaktivní výstavě ve Světě techniky Ostrava — ZooM v oborech: grafický design, ilustrace, fotografie.

Hlavním cílem této expozice je rozvoj vizuální gramotnosti, tedy schopnost porozumět obrazovému materiálu (fotkám). Výstava má také za cíl rozvíjet kritické myšlení, vést člověka k zamyšlení nad možnou manipulací a na jednoduchých příkladech ukázat, jak mohou vznikat fake news. Klíčovým prvkem výstavy jsou fotky s nejednoznačným sdělením a jejich reálný příběh mnohdy i překvapí. Zároveň je výstava doplněna o interaktivní exponáty, které dále napomohou předat sdělení zábavnou formou.

Výstava vznikla za podpory a z myšlenky Velvyslanectví USA v Praze, ve spolupráci s pražským vzdělávacím centrem TEREZA.

Klient

Svět techniky Ostrava, Velvyslanectví USA v Praze, vzdělávací centrum TEREZA

Projekt

Grafický design, branding, ilustrace, fotografie